Zapytanie ofertowe

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres: biuro@scianymobilne.pl

 

4 etapy realizacji projektu


Etap pierwszy:

  • Wycena inwestycji w oparciu o materiały przesłane przez zamawiającego.

Etap drugi:

  • Po akceptacji wstępnej ofert i ceny, następuje wizja lokalna w celu doprecyzowania zamówienia.
  • Podpisanie umowy z uwzględnieniem harmonogramu prac związanych z wykonaniem prac.

Etap trzeci:

  • Montaż konstrukcji nośnej — toru

Etap czwarty:

  • Montaż ściany i odbiór